Oikeudelliset huomautukset

Tekijänoikeudet

Copyright 2003–2020 Daimler Truck AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat, ääni-, video- ja animaatiotiedostot sekä niiden asettelu ovat tekijänoikeuden ja muiden henkistä omaisuutta suojaavien lakien alaisia. Niitä ei saa kopioida kaupallisiin tarkoituksiin tai edelleen välittämistä varten, muuttaa tai käyttää muilla web-sivustoilla. Jotkut Daimler Truck AG:n internetsivut sisältävät myös materiaalia, joka kuuluu materiaalin käyttöömme antaman tahon tekijänoikeuden piiriin.

 

Tuotteet ja hinnat

Yksittäisten sivujen painatushetken jälkeen tuotteisiin tai palveluihin on voinut tulla muutoksia. Pidätämme toimitusaikana oikeuden rakenne- ja muotomuutoksiin, värisävyjen poikkeamiin sekä valmistajan toimitus- ja palvelulaajuuden muutoksiin, mikäli muutokset tai poikkeamat ovat Daimler Truckin edut huomioiden asiakkaan kannalta kohtuullisia. Kuviin voi sisältyä myös tarvikkeita, lisävarusteita tai muita laajuuksia, jotka eivät kuulu vakiotoimitussisältöön. Väripoikkeamat johtuvat teknisistä syistä. Yksittäisillä sivuilla voi esiintyä myös malleja ja palveluita, joita ei ole saatavilla kaikissa maissa. Lausumat julkaisussa mainituista lakisääteisistä, oikeudellisista ja verotuksellisista määräyksistä ja niiden vaikutuksista ovat voimassa vain Saksan liittotasavallassa. Ellei myynti- tai toimitusehdoissa toisin mainita, sovelletaan toimitusajankohtana voimassa olevia hintoja. Hinnat ovat suositushintoja, jotka eivät sido sopimuskumppaneitamme. Viimeisimmät tiedot saat jälleenmyyjältä tai sopimuskumppanilta.

 

Tavaramerkit

Sikäli kuin ei toisin ilmoiteta, kaikki Daimler Truckin internetsivuilla mainitut merkit ovat oikeudellisesti suojattuja Daimler Truckin tavaramerkkejä. Tämä koskee etenkin mallinimiä sekä kaikkia logoja ja yrityksen tunnusmerkkejä.

 

Lisenssioikeudet

Daimler Truck haluaa tarjota sinulle innovatiivista ja informatiivista internetsisältöä. Siksi toivomme, että pidät luovasta toteutuksestamme yhtä paljon kuin mekin. Toivomme sinun kuitenkin ymmärtävän, että Daimler Truckin on suojattava henkistä omaisuuttaan, kuten patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia, eikä näillä internetsivuilla myönnetä minkäänlaisia lisenssioikeuksia Daimler Truckin henkiseen omaisuuteen.

 

Ennakoivia lausumia koskevia huomautuksia

Internetsivut, sijoittajasuhteita koskevat julkaisut, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, tulevaisuudennäkymät, esittelyt, audio- ja videolähetykset tapahtumista (suorat tai tallenteet) ja muut tällä verkkosivustolla olevat dokumentit sisältävät muun muassa ennakoivia lausumia tulevista kehityssuunnista. Nämä lausumat perustuvat yrityksen johdon senhetkisiin arvioihin. Sanat, kuten ”ennakoida”, ”olettaa”, ”uskoa”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”voida/voisi”, ”suunnitella”, ”heijastella”, ”pitäisi” sekä muut samankaltaiset ilmaukset viittaavat siihen, että kyseessä on tällainen tulevaa ennakoiva lausuma. Tällaisiin lausumiin kohdistuu aina tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Joitakin esimerkkejä näistä ovat taloussuhdanteiden muutokset Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa sekä valuuttakurssien, korkojen ja raaka-ainehintojen muutokset, kilpailijoiden markkinoille tuomat tuotteet, aiempaa suuremmat myyntikannustimet, smart-auton uuden liikemallin menestyksekäs käyttöönotto, tuotantomateriaalien toimituskatkokset johtuen materiaalitoimitusten vajauksista, henkilöstön lakoista tai toimittajan maksukyvyttömyydestä sekä käytettyjen autojen jälleenmyyntihintojen lasku. Jos jokin näistä epävarmuustekijöistä tai jokin muu ennalta arvaamaton tekijä (joista osa on lueteltu otsikon ”Riskiraportti” alla Daimler Truckin tuoreimmassa toimintakertomuksessa sekä otsikon ”Riskitekijät” alla Daimler Truckin tuoreimman toimintakertomuksen lomakkeessa 20-F, joka on luovutettu Yhdysvaltain arvopaperipörssin valvontaviranomaiselle) toteutuu tai lausumien perustana olevat oletukset osoittautuvat epätosiksi, toteutuvat tulokset saattavat poiketa lausumissa mainituista tai epäsuorasti ilmaistuista tuloksista huomattavasti. Meillä ei ole aikomusta eikä velvoitetta päivittää ennakoivia lausumia jatkuvasti, sillä niiden lähtökohtana on ainoastaan niiden julkaisuajankohtana vallitseva tilanne.

 

Vastuuvelvollisuus

Tiedot ja kuvaukset näillä sivuilla eivät sisällä nimenomaista eivätkä hiljaista takuuta. Ne eivät sisällä etenkään hiljaista takuuta laadun, myytävyyden, tiettyihin tarkoituksiin soveltumisen tai lakimääräysten noudattamisen ja patenttien loukkaamattomuuden osalta. 

 

Internetsivuiltamme löytyy myös linkkejä muille internetsivuille. Haluamme huomauttaa, että meillä ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa niiden sivujen toteutukseen ja sisältöön, joihin omilta internetsivuiltamme on linkki. Siksi emme voi ottaa vastuuta kyseisillä sivuilla annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Sanoudumme näin ollen irti kaikista kyseisten sivujen sisällöistä. Tämä selonteko koskee kaikkia internetsivuillamme olevia linkkejä ulkoisille internetsivuille sekä näiden ulkoisten sivujen sisältöä.

 


Huomautus kuluttajariitojen ratkaisua koskevan Saksan lain (VSBG) 36 §:n mukaan

Daimler Truck AG ei osallistu kuluttajariitojen ratkaisua koskevassa Saksan laissa (VSBG) tarkoitettuun riidanratkaisumenettelyyn sovittelulautakunnassa, eikä se ole menettelyyn myöskään velvoitettu.

 


Verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevat tiedot

Euroopan komissio on perustanut verkkofoorumin verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ns. ODR-foorumi). ODR-foorumi toimii asiointipisteenä sopimusvelvoitteita koskevien riitojen ratkaisemisessa tuomioistuinten ulkopuolella, kun kyseessä ovat verkkokauppasopimuksiin perustuvat velvoitteet. Pääset ODR-foorumiin seuraavan linkin kautta:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr