Pahoittelut, tuloksia ei löytynyt.

 • FUSO-PALVELUT.
  VALMIINA YKSILÖLLISIIN TARJOUKSIIN.

  Rahoitus, leasing, vakuutukset, vuokraus, käytetyt ajoneuvot

logo

KATTAVA VALIKOIMA. FUSO-PALVELUT.

 • HYVÄT KAUPAT.
  FUSO-RAHOITUS.

  Daimler Truck Financial Services Group tuntee asiakkaidensa tarpeet ja tarjoaa FUSO Canterin ostajille kiinnostavia vaihtoehtoja käteisostolle. FUSO-jälleenmyyjät kertovat mielellään eri rahoitusvaihtoehdoista ja laativat yksilöllisen tarjouksen.

 • HELPPO RATKAISU.
  FUSO-LEASING.

  Daimler Truck Financial Services Group tarjoaa uuden FUSO Canterin hankintaan houkuttelevia leasing-ratkaisuja, jotka räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. FUSO-jälleenmyyjät kertovat lisää yksilöllisistä leasing-ratkaisuista.

 • HYVÄSTÄ SYYSTÄ.
  FUSO-VAKUUTUS.

  FUSO Canter tekee vaikutuksen turvallisuudellaan. Mutta silti on parempi varautua pahan päivän varalle. FUSOn asiakkaille tarkoitettu kuorma-autovakuutus tekee vaikutuksen kattavuudellaan. Lisätietoja tuotteesta FUSO-jälleenmyyjiltä.

CANTER-VAIHTOEHDOT.
VUOKRAUS JA HYVÄKUNTOISET KÄYTETYT.

MERCEDES-BENZ CHARTERWAY.
VUOKRAA CANTER HELPOSTI.

 

Vuokraa Canter ja lähde liikkeelle heti – CharterWayn avulla. CharterWay tarjoaa asiakkailleen yksilöllisesti yhdisteltäviä palvelukokonaisuuksia huollosta vuokraukseen ja leasing-ratkaisuihin. Voit valita yli 8 000 vuokra-ajoneuvon joukosta omiin tarpeisiisi sopivat vaihtoehdot. Lisäksi CharterWay ServiceLeasing tarjoaa yksilöllisesti yhdisteltäviä palveluja, joiden kustannukset ovat läpinäkyvät asiakkaiden liikkuvuuden varmistamiseksi. CharterWayn asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua ensimmäisestä kilometristä viimeiseen.

SÄÄDELTY PROSESSI. FUSON KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AJONEUVOJEN TAKAISINOTTO.

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AJONEUVOJEN TAKAISINOTTO – KOKONAISMASSA ENINTÄÄN 3,5 T.

Romuajoneuvoja koskevan ELV-lainsäädännön* tultua voimaan asiakkailla on mahdollisuus toimittaa vanha ajoneuvonsa takaisin valmistajalle seuraavien ehtojen täyttyessä:

 • Kyseessä on enintään 3,5 tonnin moottoriajoneuvo.
 • Kaikki oleelliset osat, kuten voimansiirtojärjestelmä (moottori, vaihdelaatikko jne.), alusta, kori, katalysaattori ja sähköiset ohjainlaitteet ovat paikallaan ajoneuvossa.
 • Ajoneuvossa ei ole jätteitä.
 • Ajoneuvo on tai oli rekisteröity johonkin Euroopan unionin maahan vähintään kuukauden ajaksi ennen sen poistamista käytöstä.
 • Rekisteröintiasiakirjat toimitetaan ajoneuvon mukana.

 

*EU:n romuajoneuvodirektiivillä 2000/53/EY säännellään moottoriajoneuvojen purkamista ja kierrättämistä Euroopan unionin alueella. Direktiivin tavoitteena on vähentää ajoneuvoista syntyvää jätettä. Direktiivi velvoittaa EU:n jäsenvaltiot ottamaan käyttöön vastaanottojärjestelmät romuajoneuvoille. Direktiiviä alettiin noudattaa Saksassa 1. heinäkuuta 2002 romuajoneuvoja koskevan säädöksen tultua voimaan.

ROMUTUSTODISTUS

Romuajoneuvon vastaanoton yhteydessä asiakkaalle annetaan romutustodistus. Sillä vahvistetaan ajoneuvon asianmukainen hävittäminen. Romutustodistuksia saavat laatia vain valtuutetut autopurkamot, valmistajan ilmoittamat vastaanottopisteet ja muut vastaanottopisteet.

VASTAANOTTOPISTEET

Daimler Truck AG ylläpitää kattavaa vastaanottopisteiden verkostoa, jotta käytöstä poistetun ajoneuvon hävittäminen olisi asiakkaalle helppoa. Ajoneuvon voi toimittaa näihin pisteisiin maksutta. Nämä autopurkamot ovat allekirjoittaneet sitovan sopimuksen ja ovat lisäksi riippumattoman asiantuntijan sertifioimia romuajoneuvoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Ne täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset. Lisäksi yritykset auditoidaan ja niitä valvotaan Daimler Truck AG:n laatuvaatimusten mukaisesti.

Asiakkaat, jotka haluavat palauttaa käytöstä poistetun FUSO-ajoneuvon maksuttomasti, voivat ottaa yhteyttä vastaanottopisteiden verkostoa ylläpitävään Callparts Recycling GmbH -yritykseen. Puhelinnumero: 033233 70-911 (avoinna ma–to klo 8–16.30 ja pe klo 8–15).

KIERRÄTYS

Ajoneuvosta poistetaan ensin kaikki käyttönesteet (esim. öljy ja jarruneste) ja ne kierrätetään asianmukaisesti. Tämän jälkeen irrotetaan kaikki uudelleenkäytettävät osat ja kierrätettävät materiaalit. Nämä materiaalit, esimerkiksi lasi, renkaat ja isot muoviosat, kierrätetään materiaalinsa mukaan. Loput korista leikataan osiksi ja osat palautetaan materiaalikiertoon mahdollisimman kattavasti.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kun osia ja materiaaleja hyödynnetään uudelleen, niitä päätyy vähemmän hävitettäväksi. Ympäristönsuojelu on yksi Daimler Truck AG:n keskeisimmistä liiketoimintatavoitteista. Se tarkoittaa luonnonvarojen säästämistä. Jo ajoneuvojen suunnittelun aikana ympäristön ja kierrätyksen huomioivilla ratkaisuilla on suuri painoarvo. Hyvä esimerkki tästä on pelkän yhden materiaalin käyttö puskureissa ja pohjaverhouksissa. Näin nämä osat on myöhemmin helppo purkaa ja kierrättää. Lisäksi ajoneuvoissa käytetään uusiutuvia raaka-aineita, kuten kookos- ja sisalkuitua. Niiden edut ovat selvät – ne säästävät ympäristöä ja ovat kierrätettäviä. Daimler Truck AG on sitoutunut ympäristöohjeissaan parantamaan jatkuvasti tuotteidensa kestävyyttä ympäristön kannalta. Tämä tavoite ohjaa päivittäistä toimintaa ja auttaa vähentämään ajoneuvojen ympäristövaikutuksia myös jatkossa.