Pahoittelut, tuloksia ei löytynyt.

  • TULEVAISUUS ON TÄÄLLÄ. ENSIMMÄISET TÄYSSÄHKÖISET eCANTERIT DHL-, DB SCHENKER-, RHENUS- JA DACHSER-LOGISTIIKKAYRITYKSILLE.

ENSIMMÄISET TÄYSSÄHKÖISET JA SARJAVALMISTEISET FUSO ECANTERIT, JOTKA KULKEVAT PITKIN EUROOPAN TEITÄ, OVAT NYT LOGISTIIKKA-ALAN SUURYRITYSTEN DHL:N, DB SCHENKERIN, RHENUSIN JA DACHSERIN KÄYTÖSSÄ.

Paikallisesti päästötöntä ja lähes äänetöntä, tältä näyttää tulevaisuuden eurooppalainen kaupunkilogistiikka – ja tämä tulevaisuus on jo täällä! Ainakin, kun kyse on yhteensä 14 täyssähköisestä FUSO eCanterista, jotka luovutettiin tänään Berliinissä neljälle kansainväliselle logistiikka-alan suuryritykselle Deutsche Post DHL:lle, DB Schenkerille, Rhenusille ja Dachserille. Nämä sallitulta kokonaismassaltaan 7,49 tonnin painoiset eCanterit ovat virallisesti ensimmäiset sarjavalmisteiset ja täyssähköiset kuorma-autot Euroopan markkinoilla.

Asiakkaat saivat eCanterien myötä käyttöönsä käytännön töihin valmiit ajoneuvot, joilla on ajettu yhteensä yli 90 000 testikilometriä. Lisäksi asiakkaat testasivat sarjavalmistusta edeltäviä malleja kattavasti Portugalissa ja Saksassa vuosina 2014–2017. Tavallisessa logistiikkakäytössä kerättyjä tietoja ja kokemuksia hyödynnettiin nykyisen FUSO eCanterin kehityksessä. Sähkökäyttöiset kuorma-autot on otettu osaksi perinteisen Canterin valmistuslinjaa Tramagalin tehtaalla Portugalissa tämän vuoden heinäkuusta lähtien. Niinpä kaikki Euroopan markkinoiden Canterit ja eCanterit valmistetaan Euroopassa.

VAIHTOEHTOISTEN KÄYTTÖVOIMAJÄRJESTELMIEN KÄYTÖLLÄ, KUTEN ESIMERKIKSI TÄYSSÄHKÖISESSÄ FUSO ECANTERISSA, ON TÄRKEÄ MERKITYS, JOTTA VOIMME SAAVUTTAA KONSERNINLAAJUISEN TAVOITTEEMME VÄHENTÄÄ KAIKKI LOGISTIIKKAAN LIITTYVÄT PÄÄSTÖT NOLLATASOLLE VUOTEEN 2050 MENNESSÄ. DHL FREIGHT ON SITOUTUNUT TEKEMÄÄN OSANSA TÄMÄN TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI.
Uwe Brinks, toimitusjohtaja, DHL Freight

FUSO eCANTERIT KORVAAVAT PERINTEISELLÄ MOOTTORILLA VARUSTETUT EDELTÄJÄNSÄ

DHL Freightin toimitusjohtaja Uwe Brinks näkee konsernissa käytössä olevat kuusi eCanteria tärkeänä osatekijänä: ”Vaihtoehtoisten käyttövoimajärjestelmien käytöllä, kuten esimerkiksi täyssähköisessä FUSO eCanterissa, on tärkeä merkitys, jotta voimme saavuttaa konserninlaajuisen tavoitteemme vähentää kaikki logistiikkaan liittyvät päästöt nollatasolle vuoteen 2050 mennessä. DHL Freight on sitoutunut tekemään osansa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.”

Kaksi ajoneuvoista tuli tämän vuoksi DHL Freightin käyttöön, ja niitä tullaan käyttämään raskasta tavaraa, kuten sähkölaitteita ja kodinkoneita, sisältävien toimitusten kuljettamiseen Berliinin keskusta-alueella yritys- ja yksityisasiakkaille.

”eCantereiden avulla haluamme vähentää jakeluliikenteemme paikallisia päästöjä ja pienentää näin sekä omaa että asiakkaidemme hiilidioksidijalanjälkeä”, Uwe Brinks selittää. Myös neljä muuta eCanteria tulevat käyttöön Berliinin keskusta-alueella. DHL Paket -yksikkö hoitaa niiden avulla toimituksia yrityksille ja suurasiakkaille. Uudet sähkökuorma-autot eivät tule saamaan DHL:ssä erikoiskohtelua, vaan ne joutuvat tositoimiin ja korvaavat reiteillä aiemmat polttomoottorilla toimivat kuorma-autot.

FUSO eCANTERIEN ON OSOITETTAVA LUOTETTAVUUTENSA

FUSO eCanterin asema valmiina sarjavalmisteisena ajoneuvona teki DB Schenkerille niiden hankintaratkaisun helpoksi, DB Schenker AG:n operatiivinen johtaja Ewald Kaiser kertoo: ”Olemme tehneet DB Schenkerillä jo vuosien ajan määrätietoisesti töitä sen eteen, että olisimme vihreässä logistiikassa maailmanlaajuisessa johtoasemassa. Uusien eCantereiden käyttöönotto on meille sen vuoksi seuraava looginen askel, jotta voimme laajentaa jo olemassa olevia maaliikenteen ympäristöystävällisiä ratkaisujamme. Näin voimme saavuttaa tavoitteemme vähentää koko logistiikkaketjumme hiilijalanjälkeä 30 prosentilla.” DB Schenker testaa kolmea hankkimaansa eCanteria kattavasti seuraavan kahden vuoden aikana kaupunkilogistiikassa, muun muassa Berliinissä, ja tekee sen jälkeen päätöksiä kaluston laajentamisesta.

Rhenus-konserni aikoo myös käyttää kolmea FUSO eCanteriaan Berliinissä. Rhenus Home Deliveryn toimitusjohtaja Nicolas Rottmann odottaa innoissaan, miten sähkökuorma-autot selviytyvät tehtävistään: ”Rhenus Home Deliveryn toiminta-ajatus perustuu kestävään kehitykseen. Olemme ottaneet käyttöön paperittomat toimitukset, ja lisäksi olemme jo pitkään työskennelleet ympäristöystävällisten ja vaihtoehtoisten käyttövoimavaihtoehtojen parissa. eCanter tarjoaa meille mahdollisuuden testata akkukäyttöisten ajoneuvojen käyttöä kuljetustehtävissämme.”

Home Delivery -yksikössä täyssähköisiä kuorma-autoja tullaan käyttämään huonekalujen, kodinkoneiden ja suurien urheiluvälineiden kuljetukseen Berliinin keskusta-alueella. Nicolas Rottmannin mielestä eCanterit sopivat erinomaisesti tähän tarkoitukseen: ”Hoppegartenissa sijaitsevalta keskusvarastoltamme etäisyydet loppuasiakkaiden luokse ovat lyhyitä. Kestävien, täyssähköisten ajoneuvojen käyttö Berliinin kaupunkialueella on järkevä ratkaisu.”

FUSO eCANTER RAKENNUSPALIKKANA UUSIEN LOGISTIIKKAKONSEPTIEN KEHITTÄMISESSÄ

Kaksi muuta FUSO eCanteria menee logistiikkayhtiön alihankkijoina toimivien kuljetusyritysten käyttöön. ”Ajoneuvot ovat rakennuspalikoita City Distribution -hankkeessamme, ja ne täydentävät keskusta-alueiden toimituksia koskevaa innovatiivista ja kestävää konseptiamme”, kertoo Stefan Hohm, Corporate Director, Corporate Solutions, Research & Development Dachser SE. ”Haluamme koota optimaalisen yhdistelmän ajoneuvoja jokaiseen kaupunkiin sekä yhdistää nämä ajoneuvot ja keskusta-alueilla olevat pienet jakelukeskukset.”

Tästä syystä eCantereita tullaan käyttämään kappaletavarakuljetuksissa viimeisellä kilometrillä. Niillä kuljetetaan esimerkiksi teollisuustavaroita sisältäviä kuormalavoja pieniin keskeisesti sijaitseviin varastoihin tai suoraan asiakkaille. Paluumatkalla ne noutavat tavaroita ja kuljettavat ne Dachserin toimipisteisiin.

FUSO eCANTER SISÄLTÄÄ DAIMLER TRUCKIN PALVELUT

Stefan Hohmin mielestä eCanterissa yhdistyvät juuri sopivalla tavalla innovatiivisuus ja tutut, luotettavat palvelut: ”Valitsimme FUSO eCanterin, koska se on ensimmäinen sarjavalmisteinen sähkökuorma-auto. Se on edelläkävijä hyötyajoneuvojen alalla ja näyttää esimerkkiä muille. Lisäksi Daimler CharterWay on ollut kalustoasioissa yhteistyökumppanimme jo pitkään, ja voimme luottaa siihen myös tulevaisuudessa.”

Logistiikkayritykset, joilla on aiemmin ollut käytössä muita Mercedes-Benzin kuorma-autoja, voivat käyttää myös FUSO eCantereiden yhteydessä tuttuja palveluja. Näin esimerkiksi eCanterin hankinta onnistuu Mercedes-Benz CharterWayn 24 kuukauden pitkäaikaisvuokrasopimuksella. CharterWay on Daimler AG:n hyötyajoneuvojen vuokraustoiminnan asiantuntija.

Tulevina kuukausina 150 uutta FUSO eCanteria eri korivaihtoehdoilla toimitetaan asiakkaille monenlaisiin käyttötarkoituksiin eri puolille Eurooppaa.